HECI a.s.

Sídlo: Tovární 197
Český Krumlov
381 01
IČO: 260 25 001
DIČ: CZ26025001
Telefon: 380 711 913
mapa
výpis z OR

O společnosti

Naše společnost byla založena v roce 2000. Před tímto datem jsme se problematikou zejména správy bytů zaobírali jako fyzické osoby, a to od r. 1997.

Jsme přesvědčeni, že s dlouhodobou praxí, znalostmi, zkušenostmi a vybavením pro danou činnost, jsme schopni poskytnout moderní, rychlý a kvalifikovaný servis v oblasti správy domů a bytů a v oblastech s tímto souvisejících.

V naší správě jsou byty a domy převážně na území Jihočeského kraje, zejména Českobudějovicko, Českokrumlovsko, Kaplicko, Velešínsko, Hornoplánsko. Jako akciová společnost samozřejmě ručíme klientům za event. škody celým majetkem společnosti.

Agenda správy bytů je rozdělena na několik sekcí (správa, účetnictví, revize, opravy), včetně havarijní služby. Podrobný rozsah naleznete v sekci správa.

Poskytované služby

 • správa obytných domů a bytů (více v sekci správa)
 • správa budov a areálů s nebytovými prostory
 • činnost účetního poradce
 • vedení účetnictví
 • provádění drobných oprav a údržby (zednické a malířské práce, úklid, údržba zeleně apod.)
 • provádění „privatizací“ bytových fondů (pro obce, firmy, soukr. vlastníky)
 • zrušení podílového vlastnictví k domu a jeho nahrazení vlastnictvím k bytové jednotce
 • změny v prohlášení vlastníka budovy
 • nemovitosti - posouzení ceny obvyklé
 • poradenství a řešení právních vztahů souvisejících s nemovitostmi, vč. byt. jednotek

  V případě vašeho zájmu o některé naše služby jsme připraveni vypracovat příslušnou nabídku.

 • Pracovní doba

  PO – PÁ: 7:00 – 15:00

  GDPR

  Chráníme vaše osobní údaje

  Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s některými vašimi osobními údaji. Vnímáme citlivost vašich údajů a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše údaje chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám, není-li to předmětem spolupráce.

  Společnost HECI a.s. zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

  V rámci provedené analýzy nakládání s osobními údaji jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují povinnost vybraná data archivovat. Zpracovali jsme pravidla o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně, kterými se řídí naše společnost i spolupracující osoby.

  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Jako fyzická osoba máte právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě vaše údaje odstraníme, nebude-li nám v tom bránit platná legislativa ČR.

  Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu gdpr@heci.cz a uvést konkrétní odvolání souhlasu.

  Právo být zapomenut

  Jako fyzická osoba máte právo být zapomenut/a (výmaz osobních údajů ze všech databází). V takovém případě vaše údaje odstraníme, nebude-li nám v tom bránit platná legislativa ČR.

  O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu gdpr@heci.cz.

  Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

  E-maily a kontakty

  František Ciml
  předseda představenstva
  frantisek@heci.cz
  Petr Chavík
  ředitel
  pronájem nebytových prostor
  petr@heci.cz
  602 311 363
  Vladimír Ciml
  technik, revize, opravy
  vladimir@heci.cz
  602 696 665
  Jaroslava Chavíková
  vedoucí ekonomického úseku
  jarka@heci.cz
  724 323 704
  Miroslava Krenauerová
  evidence plateb bytů
  mirka@heci.cz
  Jana Pelcmanová
  účetnictví SVJ
  jana@heci.cz

  HECI a.s. | 2017