HECI – správa bytů s.r.o.

Sídlo: Tovární 197
Český Krumlov
381 01
IČO: 14217741
Telefon: 380 711 913
mapa

O společnosti

Předmětem nabízených služeb je zajišťování správy bytů, v rozsahu správa, prohlídky, revize, zpracování účetnictví, účetní závěrky, roční vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů atd.

Základními pilíři naší nabídky jsou:

 • praxe v oboru 22 let
 • správu vykonává vícečlenný tým spolupracovníků
 • pracujeme s moderními účetními a správcovskými programy
 • odborná pomoc v dané problematice
 • informace o hospodaření jsou pravidelně zasílány výboru a zveřejňovány na webových stránkách, které každému našemu klientovi vedeme v rámci naší činnosti
 • na požádání účast na shromáždění, včetně vyhotovení prezenční listiny a zápisu
 • zkušební dobu dle dohody, během které může SVJ kdykoliv a bez sankcí spolupráci ukončit
 • rozhodovací a kontrolní pravomoci leží samozřejmě na vlastnících
 • Přesný rozsah činnosti je specifikován v smlouvě o správě, kterou stejně tak jako aktuální cenu služby předložíme na základě vašeho zájmu o nabídku služeb.

  Pracovní doba

  PO – ČT 7:00 – 14:00
  7:00 – 12:00

  GDPR

  Chráníme vaše osobní údaje

  Vzhledem k námi provozovaným činnostem nakládáme s některými vašimi osobními údaji. Vnímáme citlivost vašich údajů a plně respektujeme vaše právo na soukromí. Vaše údaje chráníme a zavazujeme se je jakkoli neposkytovat třetím stranám, není-li to předmětem spolupráce.

  Společnost zavedla pravidla, jimiž respektuje obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 – General Data Protection Regulation (dále jen GDPR).

  V rámci provedené analýzy nakládání s osobními údaji jsme definovali, za jakým účelem tato data zpracováváme a uchováváme a porovnali výsledky s právními tituly, jež nám určují povinnost vybraná data archivovat. Zpracovali jsme pravidla o nakládání s osobními údaji a jejich ochraně, kterými se řídí naše společnost i spolupracující osoby.

  Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

  Jako fyzická osoba máte právo odvolat již udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě vaše údaje odstraníme, nebude-li nám v tom bránit platná legislativa ČR.

  Odvolání souhlasu – stačí zaslat email na emailovou adresu gdpr@heci.cz a uvést konkrétní odvolání souhlasu.

  Právo být zapomenut

  Jako fyzická osoba máte právo být zapomenut/a (výmaz osobních údajů ze všech databází). V takovém případě vaše údaje odstraníme, nebude-li nám v tom bránit platná legislativa ČR.

  O výmaz osobních údajů lze požádat emailem na emailovou adresu gdpr@heci.cz.

  Právo být zapomenut má subjekt údajů kdykoliv a výmaz je proveden u všech osobních údajů, kterých se netýká jiná zákonná povinnost.

  E-maily a kontakty

  František Ciml
  předseda představenstva
  frantisek@heci.cz
  Petr Chavík
  ředitel
  pronájem nebytových prostor
  petr@heci.cz
  602 311 363
  Vladimír Ciml
  technik, revize, opravy
  vladimir@heci.cz
  602 696 665
  Jaroslava Chavíková
  vedoucí ekonomického úseku
  jarka@heci.cz
  603 817 411
  Miroslava Krenauerová
  evidence plateb bytů
  mirka@heci.cz
  Jana Pelcmanová
  účetnictví SVJ
  jana@heci.cz

  HECI a.s. | 2017